binibini by zack

Comments · 6 Views

Binibini
Alam mo ba kung pa'no nahulog sa 'yo?
Naramdaman lang bigla ng puso
Aking sinta, ikaw lang nagparamdam nito
Kaya sabihin mo sa akin

Binibini
Alam mo ba kung pa'no nahulog sa 'yo?
Naramdaman lang bigla ng puso
Aking sinta, ikaw lang nagparamdam nito
Kaya sabihin mo sa akin
Ang tumatakbo sa isip mo
Kung mahal mo na rin ba ako
Isayaw mo ako
Sa gitna ng ulan, mahal ko
Kapalit man nito'y buhay ko
Gagawin ang lahat para sa 'yo
Alam kong mahal mo na rin ako
Binibini
Sabi mo noon sa 'kin, ayaw mo pa
Pero ang yakap ngayo'y kakaiba
Hindi ka ba nalilito? Totoo na bang gusto ko?
'Wag nang lalabanan ang puso
Alam kong mahal mo na 'ko
Kung gano'n, halika na't huwag lumayo
Isayaw mo ako
Sa gitna ng ulan, mahal ko
Kapalit man nito'y buhay ko
Gagawin ang lahat para sa 'yo
Alam kong mahal mo na rin ako, whoa
Ooh-
Yeah
Isayaw mo ako
Sa gitna ng ulan, mahal ko
Kapalit man nito'y buhay ko
Gagawin ang lahat para sa 'yo
Alam kong mahal mo na rin ako
Comments