Sigurado by Belle

Comments · 7 Views

Hindi ko maintindihan
Ano ba'ng gagawin sa nararamdaman?
Minsan kahit ang labo mo
Nahuhulog pa rin ang puso ko sa 'yo

Hindi ko maintindihan
Ano ba'ng gagawin sa nararamdaman?
Minsan kahit ang labo mo
Nahuhulog pa rin ang puso ko sa 'yo
Ano ba'ng sagot sa katanungan?
Ano ba'ng gagawin sa nararamdaman?
Kahit na magtago, hindi tatakbo
'Pagkat alam kong hahanapin ka ng puso ko
Kahit na magtampo, hindi lalayo
Wala nang siguro, sigurado ako
Oh, oh, oh, oh, oh, oh
Oh, oh
Aaminin kong ako'y kabado
Baka kasi damdamin ko'y masaktan mo
Pero gusto ko nang maniwala sa 'yo
Na hindi mo bibitawan ang pangako mo
Kahit na magtago, hindi tatakbo
'Pagkat alam kong hahanapin ka ng puso ko
Kahit na magtampo, hindi lalayo
Wala nang siguro
Siguro'y hindi lahat naniniwala
Pero sigurado tayo sa 'ting dalawa
Siguro sa ngayon, 'di pa tayo handa
Pero sigurado tayong dalawa'y para sa isa't isa
Kahit na magtago, hindi tatakbo
'Pagkat alam kong hahanapin ka ng puso ko
Kahit na magtampo, hindi lalayo
Wala nang siguro
Kahit na magtago, hindi tatakbo
'Pagkat alam kong hahanapin ka ng puso ko
Kahit na magtampo, hindi lalayo
Wala nang siguro, sigurado ako
Sigurado ako
Comments