What does public watch hours mean on YouTube? Need to know Need to know

Comments · 99 Views

What does public viewing on YouTube mean? If you want to make money on YouTube, you need to understand this concept and related information

Giờ xem công khai trên YouTube có ý nghĩa gì ? Thời gian xem công khai là lượng thời gian mọi người dành để xem video của bạn. Trên YouTube, số giờ xem công khai thể hiện cụ thể việc tích lũy 4000 giờ xem hợp lệ trong vòng 12 tháng qua.

=Đọc thêm: Cách tốt nhất để mua thời gian xem YouTube giá rẻ

Để đáp ứng tiêu chí này, video của bạn phải có thể truy cập công khai, dài ít nhất 3 phút và đã tạo ra tổng cộng 4000 lượt xem. Nếu bạn không đáp ứng ngưỡng 4000 giờ xem hợp lệ, thì kênh của bạn sẽ không đủ điều kiện tham gia kiếm tiền.

=Đọc thêm:  Cách quay video YouTube - Dễ làm

Để kiếm tiền từ kênh của bạn, bạn cần phải đăng ký để kích hoạt kiếm tiền. Sau khi được chấp thuận, bạn sẽ được yêu cầu liên kết tài khoản AdSense của mình để nhận thanh toán.

Comments