Từ năm 2008 đến năm 2012, Viện Trưởng Trần Tiến Minh làm việc tại bộ phận nghiên cứu chứng khoán của Morgan Stanley (trụ sở tại châu Âu), bằng sự nỗ lực không ngừng, ông nhanh chóng thăng tiến lên vị trí trưởng bộ phận, nhiệm vụ chính của ông là: phân tích tình hình kinh tế, thị trường, ngành và dữ liệu công ty. Để nâng cao lợi nhuận của danh mục đầu tư toàn cầu của khách hàng và hỗ trợ các công ty xây dựng định hướng chiến lược. https://www.trantienminh.net/